יום ראשון, 22 בספטמבר 2013

תקנות מס שבח החדשותתקנות מס שבח החדשות הנכנסות לתוקף ב-1.1.2014 הופכות את ההשקעה בנדל"ן בישראל ללא רלוונטית כלל.

עד היום משקיע היה יכול לנצל פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים ולפני הוראת השעה שהסתיימה ביוני 2013 ניתן היה למכור 2 דירות נוספות בפטור ממס שבח.

כל זאת הולך להשתנות בתחילת 2014 כאשר התקנות החדשות מבטלות לגמרי את הפטור למי שברשותו מעל דירה אחת. משקיע אשר ירצה למכור דירה אחרי 1.1.2014 ימוסה ב-25% מס על השבח החל מיום זה.

אמנם לא יגבו מס על השבח שעד סוף 2013 אבל החל מתאריך זה ועד רגע מכירת הדירה כל משקיע צריך לקחת בחשבון הפסד של 25% בעליית ערך הדירה.

הדבר הופך את הנדל"ן לנדל"ן של המדינה ולא לנדל"ן של התושבים, איפה נשמע דבר כזה, הרבה משקיעים שקנו נכס להשקעה פתחו את כל החסכונות שלהם ואת קופות הגמל שלהם ורכשו נכס כדי לדאוג לעתידם ולעתיד ילדיהם עכשיו הם יצטרכו להתחלק ברווח של 25% עם המדינה.

כשאנחנו בוחנים הזדמנויות השקעה ואיזור מסוים בארה"ב מעבר לאחוזי התשואה מהשכירות אחד הקריטריונים הוא מה היה שווי הנכסים לפני המשבר של שנת 2008.

היום שווי הנכסים בארה"ב באיזורים מסוימים נע בין שליש לחצי מהשווי שלהם לפני המשבר, זוהי נקודה קריטית למשקיע בעת בחינת הנכס.

אמנם אנו לא מצפים שהנכס יגיע שוב לרמה שהיה בשנת 2008 אבל כאשר השוק בעלייה, הכלכלה שמתחילה להתאושש ונתוני האבטלה מראים נתונים מעודדים יש צפי לעליית מחירים סולידית של מספר אחוזים בכל שנה.

בתור משקיע אני מחפש את השווקים המעודדים האלה עם הנתונים החיוביים שיספקו לי ביטחון בהשקעה שלי עם צפי לרווח הון יפה אחרי מספר שנים.

אם הייתי יודע מראש שאני צריך לשלם 25% על הרווח בהשקעה שלי הייתי מחפש איזור אחר משתלם יותר להשקעה.